Lista podmiotów, które zostały rozpatrzone pozytywnie w wyniku rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert na 2020 rok (termin składania ofert do 31 stycznia 2020 roku)

Zakres zadań nr 1

Organizacja uroczystości, zjazdów i innych przedsięwzięć kultywujących i upowszechniających tradycje walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięć o ofiarach wojny i okresu powojennego 

Lp.

Nazwa podmiotu

Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji

(w zł)

1.

Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego "Strzelec" im. kpt. Franciszka Macha

Wyprawa Pamięci - 75. rocznica Oswobodzenia Kobiecego Obozu Koncentracyjnego w Holiszowie

10 000,00 zł

2.

Stowarzyszenie "Kobiety dla Kielc"

Międzypokoleniowy rajd szlakiem walk gen. Mariana Langiewicza oraz płk. Jana Piwnika ps. Ponury

2 000,00 zł

3.

Fundacja Pomorska Inicjatywa Historyczna

Inscenizacja wydarzeń grudniowych przy historycznym przystanku Gdynia Stocznia

30 000,00 zł

4.

Fundacja Pomorska Inicjatywa Historyczna

Uroczystość wręczenia odznaczeń "Bohaterom Sierpnia  '80" w Gdyni

15 000,00 zł

5. 

Stowarzyszenie "Prawy Brzeg"

"Siła Miłości"- Koncert Pamięci Ofiar Obozu w Ravensbrück

15 000,00 zł

6.

Koło 10 Pułku Strzelców Konnych

Organizacja Święta Pułkowego 10 Pułku Strzelców Konnych w Łańcucie

3 000,00 zł

7.

Związek Strzelecki "Strzelec"

Organizacja 85. rocznicy śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wilnie

20 000,00 zł

8.

Fundacja im. Janusza Kurtyki

Rajd Śladami I Dywizji Pancernej gen. Maczka

10 000,00 zł

9.

Stowarzyszenie Odra-Niemen

Rocznica Operacji Ostra Brama

20 000,00 zł

10.

Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych

Uroczystość patriotyczno-religijna na Uroczysku Baran w Kąkolewnicy w dniu 14 czerwca 2020 roku

10 000,00 zł

11.

Stowarzyszenie "Potulice-Historia, Teraźniejszość, Przyszłość"

75. rocznica wyzwolenia hitlerowskiego obozu Potulice, obchody miesiąca pamięci narodowej i zakończenia II wojny światowej

3 000,00 zł

12.

Klub Byłych Więźniów Politycznych Obozu Koncentracyjnego Mauthausen-Gusen

Wyjazd byłych więźniów i ich rodzin oraz członków klubu na
75. rocznicę wyzwolenia obozów Mauthausen-Gusen w Austrii

50 000,00 zł

13.

Stowarzyszenie Ułanów Karpackich

Obchody 80. rocznicy powstania Pułku Ułanów Karpackich

3 000,00 zł

14.

Koło Koleżeńskie 24 Pułku Ułanów w Kraśniku

Święto 24 Pułku Ułanów w Kraśniku w stulecie jego powstania

8 000,00 zł

15.

Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych "JODŁA"

Święto 27 Pułku Ułanów im. Króla Stefana Batorego

6 000,00 zł

16.

Marsz Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej

LV (40. po wojnie) Marsz Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej

40 000,00 zł

17.

Instytut Historyczny NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego

Widowisko historyczne "Zrzut Cichociemnych - ZAPORA 2020"

15 000,00 zł

18.

Stowarzyszenie "Bitwa pod Komarowem"

Organizacja 100. rocznicy bitwy pod Komarowem z 31 sierpnia 1920 roku

20 000,00 zł

19.

Fundacja Zachodnia

Rekonstrukcja historyczna "Szczeciński Grudzień '70"

10 000,00 zł

20.

Grupa Rekonstrukcji Historycznej im. por. Konrada Bartoszewskiego ps. "WIR"

76 ROCZNICA ROZSTRZELANIA WIĘŹNIÓW W LESIE RAPY

7 000,00 zł

21.

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość

74. rocznica odbicia więźniów z więzienia w Zamościu przez oddział Romana Szczura ps. "URSZULA" 8 maja 1946 roku - inscenizacja historyczna

6 000,00 zł

22.

Związek Strzelecki Strzelec Józefa Piłsudskiego, Jednostka Strzelecka 1001 im. gen. dyw. Janusza Głuchowskiego

Udział w uroczystościach poświęconych pamięci Polskich żołnierzy 1 Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka i wyzwolenie Bredy

20 000,00 zł

23.

Stowarzyszenie Niezłomna Polska- Dobre Słowo

Rajd Historyczny

5 000,00 zł

24.

Stowarzyszenie Niezłomna Polska- Dobre Słowo

Konkurs o Powstaniu Warszawskim

5 000,00 zł

25.

Stowarzyszenie Niezłomna Polska- Dobre Słowo

Prymas Wyszyński a Niepodległa

5 000,00 zł

26.

Stowarzyszenie NZS 1980

"Obchody 40-lecie Niezależnego Stowarzyszenia Studentów oraz 10-lecie Stowarzyszenia NZS 1980"

20 000,00 zł

27.

Fundacja Gazety Podlaskiej im. Profesora Tadeusza Kłopotowskiego

II Ogólnopolski przegląd Piosenki Poświęcony Żołnierzom Niezłomnym

10 000,00 zł

28.

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość

Uroczystości patriotyczne obchodów 76. rocznicy wkroczenia do Szczebrzeszyna Oddziału Armii Krajowej dowodzonego przez Tadeusza Kuncewicza ps. "Podkowa"

8 000,00 zł

29.

Stowarzyszenie Kobiet Internowanych i Represjonowanych

Uczczenie Bohaterów w rocznicę "Bitwy Warszawskiej" na terenie Kresów

20 000,00 zł

30.

Stowarzyszenie "Pancerny Skorpion"

Zlot zabytkowych pojazdów historycznych im. ojca generała brygady Adama Studzińskiego w 76. rocznicę bitwy o Monte Cassino

8 000,00 zł

31.

Stowarzyszenie Rodzin Polskich Ofiar Obozów Koncentracyjnych

Organizacja udziału Stowarzyszenia w obchodach
75. rocznicy wyzwolenia KL Dachau, której częścią będzie uroczystość odsłonięcia tablicy inskrypcyjnej ojca Mariana Żelazka - więźnia obozu KL Dachau

18 000,00 zł

32.

Stowarzyszenie Grupa Historyczna „Zgrupowanie Radosław”

Konkursy historyczne w ramach 8. Rajdu Zapory

5 000,00 zł

33.

Stowarzyszenie Grupa Historyczna „Zgrupowanie Radosław”

Rajd Pamięci Ofiar „Zbrodni Katyńskiej”

20 000,00 zł

34.

Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej

Organizacja Obchodów 76. rocznicy Operacji „Ostra Brama”- Wilno 05-08.07.2020r.

20 000,00 zł

35.

Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej

Organizacja XXXV Jubileuszowego Międzynarodowego Zjazdu Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej w dniach 28.05.-01.06.2020

15 000,00 zł

36.

Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej

Udział weteranów AK w centralnych obchodach Narodowego Święta Niepodległości

15 000,00 zł

37.

Stowarzyszenie „Ułana Karpackiego”

Uroczysta Gala Wręczenia Nagród Laureatom Konkursu "Ku Wolnej Polsce" z okazji 80-tej rocznicy Powstania Brygady Strzelców Karpackich

3 000,00 zł

38.

Stowarzyszenie „Ułana Karpackiego”

Uroczysta Gala Wręczenia Nagród Laureatom Konkursu: "Gen. Władysław Anders, Nasz Patron" w 50-tą rocznicę śmierci Generała Władysława Andersa

3 000,00 zł

39.

Stowarzyszenie „Ułana Karpackiego”

„Józef Piłsudski - Żołnierz, Polityk, Mąż Stanu” w 85-tą rocznicę śmierci Marszałka Polski. Obchody Święta Niepodległości.

7 000,00 zł

40.

Stowarzyszenie „Ułana Karpackiego”

5. rocznica nadania im. 73 Pułku Zmechanizowanego Ułanów Karpackich Szkole Podstawowej nr 2 w Gubinie. 80. rocznica powstania Pułku Ułanów Karpackich

7 000,00 zł

41.

Związek Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Wielkopolska

Harcerskie Spotkania z Historią „Monte Cassino 2020”

30 000,00 zł

42.

Związek Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Wielkopolska

Harcerskie Spotkania z Historią „Zadwórze 2020”

20 000,00 zł

43.

Stowarzyszenie Eko-Spol

Koncert Niepodległości w 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej

15 000,00 zł

44.

Stowarzyszenie Weteranów Działań poza Granicami Państwa BUKÓWKA

Wojna Polsko- Bolszewicka 1919-1921 – PAMIĘTAMY

6 000,00 zł

45.

„Ach Zielone” Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Miejscowości Zielone i Okolic

"Na wzgórzach i w lasach Zielonego" rekonstrukcja wydarzeń historycznych z lat 1914-1920 roku

10 000,00 zł

46.

Stowarzyszenie WEST

„Wrzesień ’39 – koncert polskich pieśni żołnierskich w Katedrze Polowej Wojska Polskiego z okazji 75. rocznicy zakończenia II Wojny Światowej”

20 000,00 zł

47.

Fundacja Amor Patriae

III Memoriał im. Józefa Franczaka ps. „Laluś”

8 000,00 zł

48.

Fundacja Amor Patriae

VI Rajd Pieszy im. kpt. Wincentego Sowy ps. „Vis”

8 000,00 zł

49.

Fundacja Dziedzictwa Rzeczypospolitej

III Koncert Niepodległości na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w 81-rocznicę sowieckiej agresji na Polskę

15 000,00 zł

50.

Fundacja Dziedzictwa Rzeczypospolitej

V Koncert Niepodległości "Westerplatte" inspirowany 100. rocznicą zaprzysiężenia Polski z morzem oraz 81-rocznicę wybuchu II wojny światowej

15 000,00 zł

51.

Fundacja Armenian Foundation

Cykl konferencji pt. Bitwa pod Zadwórzem i jej ormiańscy bohaterowie

8 000,00 zł

52.

Fundacja Armenian Foundation

Warsztaty historyczne dla młodzieży- "Dlaczego mówimy: ormiańskie Zadwórze 1920"

15 000,00 zł

53.

Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Dolnośląska

Harcerska wyprawa z okazji 76. rocznicy Bitwy o Monte Casino

20 000,00 zł

54.

Szwadron Kawalerii im.2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich

Święto 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich

20 000,00 zł

55.

Związek Strzelecki Strzelec Józefa Piłsudskiego, Jednostka Strzelecka 1001 im. gen. dyw. Janusza Głuchowskiego

Udział w uroczystościach poświęconych pamięci Polskich Żołnierzy walczących w bitwie o Monte Cassino i rocznicy śmierci gen. Władysława Andersa

20 000,00 zł

56.

Związek Harcerstwa Polskiego – Główna Kwatera

"Mosty Pamięci - Mauthausen 2020" Organizacja wyjazdu reprezentacji Związku Harcerstwa Polskiego na międzynarodowe uroczystości 75. rocznicy wyzwolenia obozu koncentracyjnego Mauthausen-Gusen w Austrii

50 000,00 zł

57.

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

KATYŃ 1940-2020. Wyjazd "W poszukiwaniu polskich guzików"- udział w uroczystościach 80. rocznicy Zbrodni Katyńskiej

25 000,00 zł

58.

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

Uroczystości "Wykusowe 2020"

8 000,00 zł

59.

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

Wyjazd włoskimi śladami "2 Korpus Armii Polskiej" - udział w uroczystościach 76. rocznicy Bitwy o Monte Cassino

30 000,00 zł

60.

Instytut Historyczny NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego

Widowisko Historyczne "Jerzyska 1944. Cichociemny Stanisław Sędziak "Warta"

15 000,00 zł

61.

Instytut Historyczny NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego

IX Konferencja Świętokrzyska roboczy tytuł "Solidarność - nowy początek"

7 000,00 zł

62.

Fundacja "Rajd Katyński"

"Tradycja i Historia Polski - Poznajemy i Pamiętamy! - XX Rajd Katyński"

15 000,00 zł

63.

Fundacja Pamięci Historii i Kultury Polskiej na Białorusi

Surkonty 2020: Pamiętajmy o bohaterach. W 76. rocznicę bitwy pod Surkontami

10 000,00 zł

64.

Fundacja Pomocy i Więzi Polskiej "Kresy RP"

Udział Weteranów AK w centralnych obchodach Święta Wojska Polskiego

10 000,00 zł

65.

Fundacja Pomocy i Więzi Polskiej "Kresy RP"

"Nóż w plecy"- obchody 81. rocznicy agresji sowieckiej na Polskę

10 000,00 zł

66.

Fundacja Niezależnych Inicjatyw Studenckich im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Prymas Wyszyński jako postać kształtująca polskie społeczeństwo

5 000,00 zł

67.

Parafia Rzymskokatolicka Świętego Krzyża w Warszawie Bazylika

Wystawa "Wierni Bogu i Ojczyźnie"

20 000,00 zł

68.

Stowarzyszenie Szwadron Honorowy 3 Pułku Szwoleżerów Mazowieckich im. płk. Jana Kozietulskiego

100-lecie 3 Pułku Szwoleżerów Mazowieckich im. płk. J. Kozietulskiego – Święto Pułkowe

10 000,00 zł

69.

Towarzystwo Społeczno
– Kulturalne Żydów w Polsce

Drogi Ku Wolności – Artyści Kombatanci w Walkach o Niepodległość

10 000,00 zł

70.

Fundacja im. Kazimierza Wielkiego

IX edycja Ogólnopolskiego Konkursu "Żołnierze Wyklęci-Bohaterowie Niezłomni"

10 000,00 zł

71.

Fundacja im. Kazimierza Wielkiego

Uroczystości 75. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego w Holiszowie

20 000,00 zł

72.

Stowarzyszenie "Ocalić od zapomnienia"  w Brzezinach

W hołdzie Żołnierzom Niezłomnym - "Cichy Memoriał"

10 000,00 zł

 

Zakres zadań nr 2

Upamiętnianie miejsc historycznych wydarzeń, czynów zbrojnych i innych form działalności niepodległościowej, męczeństwa i represji, a także upamiętnianie osób związanych z tymi wydarzeniami poprzez wykonanie trwałych znaków i obiektów pamięci.

 

Lp.

Nazwa podmiotu

Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji

(w zł)

1.

Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza

Wykonanie i instalacja tablic pamięci dla 5 Bohaterów Katyńskich w 80. rocznicę Zbrodni Katyńskich

4 000,00 zł

2.

Stowarzyszenie Przyjaciół Strachówki

Pamięci Księdza Stefana kardynała Wyszyńskiego

5 000,00 zł

3.

Stowarzyszenie Pamięci Kapelanów Katyńskich

Projekt, wykonanie i instalacja na terenie sanktuarium w Wąwolnicy tablicy memorialnej poświęconej kapelanom WP ofiarom zbrodni katyńskiej

6 000,00 zł

 


 


DataAutorCzynność
2020-03-17 22:03:15Mateusz Glinka-RostkowskiPodgląd
2020-03-17 22:02:41Mateusz Glinka-RostkowskiPodgląd
2020-03-17 22:02:00Mateusz Glinka-RostkowskiPodgląd
2020-03-17 22:01:32Mateusz Glinka-RostkowskiPodgląd
2020-03-17 22:01:17Mateusz Glinka-RostkowskiPodgląd
2020-03-17 21:59:51Mateusz Glinka-RostkowskiPodgląd
2020-03-17 21:56:12Mateusz Glinka-RostkowskiPodgląd
2020-03-17 20:47:56Mateusz Glinka-RostkowskiPodgląd