Lista podmiotów, których oferty zostały negatywnie rozpatrzone lub podlegały odrzuceniu w wyniku rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert na 2020 rok (I Termin składania ofert do 31 stycznia 2020 roku)

Lista podmiotów, których oferty zostały negatywnie rozpatrzone na posiedzeniu Komisji.

Lp.

Nazwa podmiotu

Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji

(w zł)

1.

Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego "Strzelec" im. kpt. Franciszka Macha

Wyprawa Pamięci - 75. rocznica Wyzwolenia Bolonii przez 2. Korpus Polski

0,00

2.

Fundacja "Poznańczycy"

Gra miejska: Bohaterowie Warthegau - życie w czasie okupacji

0,00

3. 

Stowarzyszenie Odra-Niemen

Kresowe zaduszki

0,00

4.

Stowarzyszenie Odra-Niemen

Od nieludzkiej ziemi po dolinę Padu. 75. rocznica wyzwolenia Bolonii

0,00

5.

Małopolski Klub Rekreacji i Turystyki Konnej im. 21 Pułku Ułanów Nadwiślańskich

Upamiętnienie miejsc walk Wołyńskiej Brygady Kawalerii na przedpolu i polu Bitwy pod Mokrą 28-29-30 sierpnia 2020 r.

0,00

6.

Stowarzyszenie Niezłomna Polska- Dobre Słowo

"Bohaterowie tacy jak Wy"- Bieg Niezłomnych

0,00

7.

Stowarzyszenie Rozwoju INSPIRACJE

Pomnik Powstańców Warszawy

0,00

8.

Stowarzyszenie Tradycji 26 Skierniewickiej Dywizji Piechoty

Inscenizacja historyczna pt. "Działalność 5 kolumny na terenie powiatu Skierniewickiego" i bohaterska postawa Żołnierzy Wojska Polskiego

0,00

9.

Fundacja "Damy Radę - Z Kulturą!"

Szlak walk o niepodległość

0,00

10.

Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne VIATOR

ŁAMACZE SZYFRÓW 1920-2020- ogólnopolska gra kryptologiczna popularyzująca rolę polskich kryptologów w polskim zwycięstwie w Bitwie Warszawskiej

0,00

11.

Stowarzyszenie Sokole Gniazdo

Wiosenny Rajd Śladami Przeszłości 2020

0,00

12.

Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Dolnośląska

"Harcerze-bohaterom". Organizacja wyjazdu na obchody uroczystości 75. rocznicy zdobycia Bolonii

0,00

13.

Stowarzyszenie Pancerny Skorpion

Rajd zabytkowych pojazdów historycznych "Śladami Stanisława Skalskiego i polskich marynarzy po Sycylii w 77. rocznicę operacji Husky - lądowania aliantów na Sycylii - 1943-2020"

0,00

 


Lista podmiotów, których oferty podlegały odrzuceniu z przyczyn określonych w pkt. VII.5 ogłoszenia

 

Lp.

Nazwa podmiotu

Nazwa zadania

Uwagi

1.

Fundacja "Sztuk i Dialogu"

Wojna 1920 roku - rekonstrukcja bitwy o Forty w Piątnicy w jej 100. rocznicę

Odrzucenie - zawiera uchybienia formalne.

2.

Fundacja Aktywizacja

Droga do niepodległości i suwerenności RP

Odrzucenie - zawiera uchybienia formalne.

3.

Fundacja Wspólnota Pokoleń

Spotkanie ze świadkiem historii

Odrzucenie - zawiera uchybienia formalne.

4.

Fundacja Pomorska Inicjatywa Historyczna

Wystawa "Solidarna Gdynia"

Odrzucenie - zawiera uchybienia formalne. Brak wymaganych załączników.

5.

Fundacja Wizja Rozwoju

Przemiany gospodarcze po wydarzeniach grudnia 1970 roku

Odrzucenie - zawiera uchybienia formalne.  Zadanie spoza zakresu zadań określonych w ogłoszonym przez Urząd Otwartym Konkursie Ofert.

6.

Fundacja Wizja Rozwoju

Wydarzenia i przemiany 1980 i ich wpływ na gospodarkę

Odrzucenie - zawiera uchybienia formalne.  Zadanie spoza zakresu zadań określonych w ogłoszonym przez Urząd Otwartym Konkursie Ofert.

7.

Stowarzyszenie Gryfiński Ruch Patriotyczny

Udział w obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, młodzieży z Gryfina

Odrzucenie - zawiera uchybienia formalne.

8.

Fundacja "Poznańczycy"

Poprowadź swoje powstanie wielkopolskie!

Odrzucenie - zawiera uchybienia formalne.

9.

Fundacja Konkursu Historycznego Patria Nostra

Konkurs Historyczny Patria Nostra - V edycja Mazowsze

Odrzucenie - zawiera uchybienia formalne.

10.

Związek Sybiraków

Uczczenie pamięci Sybiraków Pomorskich  w związku z 80-leciem I zsyłki na Sybir. Pielgrzymka dziękczynna sybiraków do Sanktuarium pod wezwaniem R. Kalinowskiego wraz ze spotkaniem integracyjnym

Odrzucenie - zawiera uchybienia formalne.

11.

Stowarzyszenie Historyczne im. gen. Stefana Roweckiego "Grota"

W hołdzie Józefowi Piłsudskiemu bohaterowi kampanii warszawskiej i niemeńskiej

Odrzucenie - zawiera uchybienia formalne.

12.

Stowarzyszenie Miłośników Krajny "Tribus" w Osowie

"Patriotyzm po krajeńsku, czyli 100-lecie odzyskania Niepodległości na Krajnie" - realizacja projektu w ramach zadania objętego konkursem: Organizacja uroczystości, zjazdów i innych przedsięwzięć kultywujących i upowszechniających tradycję walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięć o ofiarach wojny okresu powojennego

Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne oraz oferta obejmuje więcej niż jedno przedsięwzięcie z zakresu zadań wymienionych w punkcie II ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na 2020 rok.

13.

Stowarzyszenie Moc Radości w Jodłówce

Lekcja patriotyzmu z Rotmistrzem Witoldem Pileckim

Odrzucenie - oferta obejmuje więcej niż jedno przedsięwzięcie z zakresu zadań wymienionych w punkcie II ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na 2020 rok.

14.

Stowarzyszenie "Kopernik"

Wielkopolanie w walce o niepodległość 1806-1920

Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne oraz oferta obejmuje więcej niż jedno przedsięwzięcie z zakresu zadań wymienionych w punkcie II ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na 2020 rok.

15.

Stowarzyszenie Zwykłe Kompania Braci

II Marsz in Memoriam

Odrzucenie - zawiera uchybienia formalne.

16.

Niezależny Związek Żołnierzy Armii Krajowej

"81. rocznica powołania Służby Zwycięstwu Polski - Olsztyn 2020"

Odrzucenie - zawiera uchybienia formalne.

17.

Stowarzyszenie "U siebie - At home"

"Śladami Gieni ze ściany" - przygotowanie przez Szkołę Podstawową nr 81 im. Bohaterskich Dzieci Łodzi w Łodzi gry edukacyjnej, upowszechniającej wiedzę na temat dawnego niemieckiego nazistowskiego obozu dziecięcego przy ulicy Przemysłowej w Łodzi, i kultywującej pamięci o jego dziecięcych ofiarach

Odrzucenie - oferta obejmuje więcej niż jedno przedsięwzięcie z zakresu zadań wymienionych w punkcie II ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na 2020 rok.

18.

Stowarzyszenie Historyczne im. 5 Wileńskiej Brygady AK

XVIII Rajd Pieszy Szlakiem Żołnierzy 5 Wileńskiej Brygady AK mjr. "Łupaszki"

Odrzucenie - zawiera uchybienia formalne.

19.

Marsz Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej

Słuchowisko radiowe pt.: "Z orłem i szablą"

Odrzucenie - zawiera uchybienia formalne.

20.

Projekt Akademia

"Perspektywy historii - zapiski pokoleń"

Odrzucenie - zawiera uchybienia formalne.

21.

Gmina Popów

Organizacja Konkursu Piosenki i Pieśni o Żołnierzach Wyklętych "Niezłomni - POPÓW 2020"

Odrzucenie - zawiera uchybienia formalne.

22.

Instytut Historyczny NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego

"Dokumentacja działalności niepodległościowej w czasach PRL" - Wortal internetowy - "Archiwum Niepodległości- KPN" Etap VII

Odrzucenie - zawiera uchybienia formalne, do oferty nie dołączono wymaganych ogłoszeniem załączników.

23.

Towarzystwo Przyjaciół CHORZEL

Koncert w 100. rocznicę wyzwolenia i walk o Chorzele w ramach Dni Pamięci Brygady Syberyjskiej

Odrzucenie - zawiera uchybienia formalne.

24.

Stowarzyszenie Miejska Orkiestra Dęta w Szydłowcu

Historyczno-Artystyczne Pikniki Edukacyjne

Odrzucenie - zawiera uchybienia formalne.

25.

Stowarzyszenie Działajmy Razem

Nasz region! - Mała ojczyzna - upamiętnienie i oddanie hołdu bohaterom, którzy przyczynili się do przyłączenia Wijewa, Radomyśla i Potrzebowa do Polski

Odrzucenie - zawiera uchybienia formalne.

26.

Stowarzyszenie Odnowy Sochaczewa "Zamek"

"Niezłomni Bohaterowie - Żołnierze Wyklęci - przywróćmy ich pamięci"

Odrzucenie - zawiera uchybienia formalne.

27.

Grupa Rekonstrukcji Historycznej im. por. Konrada Bartoszewskiego ps. "WIR"

Inscenizacja Bitwy pod Osuchami

Odrzucenie - zawiera uchybienia formalne.

28.

Stowarzyszenie "WSPÓLNOTA POLSKA"

Koncert pt. "Artyści na szlaku"

Odrzucenie - zawiera uchybienia formalne.

29.

Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych

II Kielecki Marsz Patriotyczny Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Odrzucenie - zawiera uchybienia formalne.

30.

Fundacji im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej

Zjazd Rodzin Cichociemnych w roku 30 lecia powstania JW. GROM

Odrzucenie - zawiera uchybienia formalne.

31.

Stowarzyszenie "Powiedz, że jest fajnie"

Nieznane karty historii - rekonstrukcja wydarzeń II wojny światowej Ziemi Powidzkiej

Odrzucenie - zawiera uchybienia formalne.

32.

Fundacja "Mocni Mocą Nadziei"

Niepodległość i Niezłomność!! Pamięć bohaterów Cudu nad Wisłą!

Odrzucenie - oferta dotyczy realizacji kilku przedsięwzięć w oraz zawiera uchybienia formalne.

33.

Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego "Zawisza" Federacja Skautingu Europejskiego

Wielkie Harce Majowe 2020 "Rozbicie Dzielnicowe"

Odrzucenie - zawiera uchybienia formalne.

34.

Rodzina Katyńska Ziemi Mogileńskiej

III Ogólnopolska konferencja - Zjazd Prezesów Rodzin Katyńskich i Rodziny Policyjnej "Pamięć nie dała się zgładzić"

Odrzucenie - zawiera uchybienia formalne.

35.

Związek Sybiraków - Oddział w Kielcach

Rzeźba Matki Polki Sybiraczki

Odrzucenie - zawiera uchybienia formalne.

36.

Lubelskie Stowarzyszenie Represjonowanych w Stanie Wojennym

Uroczystość obchodów 20. rocznicy powstania Lubelskiego Stowarzyszenia Represjonowanych w Stanie Wojennym w formie ogólnopolskiego zjazdu delegatów wraz z konferencją popularnonaukową w Lublinie

Odrzucenie - zawiera uchybienia formalne.

37.

Towarzystwo Nauki i Kultury "Libra"

Wykonanie dokumentacji fotograficzno-naukowej aresztu śledczego gestapo i PUBP w Radzyniu Podlaskim oraz opublikowanie jej w formie albumu

Odrzucenie - zawiera uchybienia formalne.

38.

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Jakuba Apostoła w Lublinie

Manewr znad Wieprza. 1920

Odrzucenie – oferta zawiera uchybienia formalne oraz dotyczy realizacji kilku przedsięwzięć w ramach jednego projektu.

39.

Stowarzyszenie „Łabędź”

1920 - Manewr nad Niemnem

Odrzucenie -  oferta zawiera uchybienia formalne oraz dotyczy realizacji kilku przedsięwzięć w ramach jednego projektu.

40.

Stowarzyszenie „Trzy Kropki”

100-lecie Bitwy Warszawskiej

Odrzucenie -  oferta zawiera uchybienia formalne oraz dotyczy realizacji kilku przedsięwzięć w ramach jednego projektu.

41.

Fundacja Nasza Historia

Modlin - Twierdza Niepodległości

Odrzucenie - zawiera uchybienia formalne.

42.

Fundacja "Ruch ku samodzielności"

Niepełnosprawni - pełnosprawni Powstańcy

Odrzucenie - zawiera uchybienia formalne.

43.

Stowarzyszenie Rodzin Polskich Ofiar Obozów Koncentracyjnych

Udział w 75. rocznicy wyzwolenia Systemu Obozów Mauthausen Gusen Szlakiem pamięci Wiesława Krawczyńskiego

Odrzucenie - zawiera uchybienia formalne.

44.

Stowarzyszenie Rodzin Polskich Ofiar Obozów Koncentracyjnych

75. rocznica wyzwolenia Zamku Hartheim "Biało-czerwona pamięć potomków Ofiar Zamku Śmierci w Górnej Austrii"

Odrzucenie - zawiera uchybienia formalne.

45.

Fundacja Budowy Kompleksów Mieszkalnych Wiarus

Pamięć i odpowiedzialność

Odrzucenie - oferta dotyczy realizacji kilku przedsięwzięć w ramach jednego zadania, zawiera uchybienia formalne oraz dotyczy zadania spoza działalności statutowej oferenta.

46.

Stowarzyszenie SOCIUS

"Społeczność lokalna pamięta"

Odrzucenie – oferta zawiera uchybienia formalne oraz została złożona po terminie składania ofert.

47.

Stowarzyszenie Aktywnych Polaków

Rodzinny Piknik Historyczny - Pamiętajmy o Bohaterach

Odrzucenie -  oferta zawiera uchybienia formalne oraz została złożona po terminie składania ofert.

48.

Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika w Ostrołęce

Konferencja naukowa "Mazowsze Północno-Wschodnie w pierwszych latach niepodległości (1918-1922)"

Odrzucenie -  oferta zawiera uchybienia formalne.

49.

Stowarzyszenie Romów w Polsce

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Zagładzie Romów - 76. Rocznica Likwidacji Obozu Romskiego "Zigeunerlager" w KL Auschwitz-Birkenau

Odrzucenie - zawiera uchybienia formalne.

50.

Fundacja Niepodległości

Święto Strzelca Konnego. Ogólnopolskie zawody Kawaleryjskie - Hrubieszów 11-12 lipca 2020

Odrzucenie - zawiera uchybienia formalne.

51.

Fundacja Niepodległości

Obchody 75. rocznicy wyzwolenia Bolonii

Odrzucenie - zawiera uchybienia formalne.

52.

Stowarzyszenie Kawalerii Ochotniczej im. 23 Pułku Ułanów Grodzieńskich

Święta 23 Pułku Ułanów Grodzieńskich

Odrzucenie -  oferta zawiera uchybienia formalne.

53.

Stowarzyszenie MIAAU

Pocztówka z Gniezna ‘1918

Odrzucenie -  oferta zawiera uchybienia formalne.

54.

Stowarzyszenie Społeczno – Edukacyjno - Kulturalne Przyjaciele Orkiestry Red Swing Low

Pamiętamy i dziękujemy – koncert dla Niepodległej

Odrzucenie – oferta zawiera uchybienia formalne.

55.

Stowarzyszenie Czarna JEDYNKA

Konkurs Piosenki Patriotycznej OGNISKO 2020

Odrzucenie – oferta zawiera uchybienia formalne.

56.

Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie WLKP.

Organizacja Zjazdu uczestników stowarzyszeń Dzieci Wojny w Ośrodku Wypoczynkowym w m. Długie

Odrzucenie -  oferta zawiera uchybienia formalne.

57.

Fundacja Edukacji i Przedsiębiorczości

Piknik historyczno-sportowy

Odrzucenie – oferta zawiera uchybienia formalne.

58.

Polska Fundacja Kościuszkowska

Wszechnica Kościuszkowska - „Od Naczelnika do Naczelnika”

Odrzucenie -  oferta zawiera uchybienia formalne oraz dotyczy realizacji kilku przedsięwzięć w ramach jednego projektu.

59.

Stowarzyszenie Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę

Organizacja konferencji Międzynarodowego Komitetu Osób Wysiedlonych i Uchodźców - Ofiar Faszyzmu i Nazizmu

Odrzucenie - zawiera uchybienia formalne.

60.

Fundacja Armenian Foundation

"Ocalić od zapomnienia"- upamiętnienie istniejącego miejsca pamięci narodowej poprzez wykonanie i zamontowanie tablicy pamięci Jadwigi Zarugiewiczowej

Odrzucenie - zawiera uchybienia formalne.

61.

Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego

XX Rajd Szlakiem Walk Grupy Kampinos AK

Odrzucenie - zawiera uchybienia formalne.

62.

Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego

50 Rajd Harcerski Arsenał - upamiętniający "Akcję pod Arsenałem"

Odrzucenie - oferta dotyczy realizacji kilku przedsięwzięć w ramach jednego zadania, ponadto zawiera uchybienia formalne.

63.

Kielecki Ochotniczy Szwadron Kawalerii im. 13. Pułku Ułanów Wileńskich

Szlakiem chwały 13. Pułku Ułanów Wileńskich w 100. rocznicę Bitwy pod Janowem

Odrzucenie - zawiera uchybienia formalne.

64.

Fundacja Wspólnota Andersa

Gen. W. Anders-Żołnierz-Mąż Stanu-Patriota-Konferencja Naukowa w Londynie w 50. rocznicę śmierci gen. Władysława Andersa pt. "Nowe spojrzenie na rolę i działalność gen. W. Andersa na szlaku wojennym i na emigracji"

Odrzucenie - zawiera uchybienia formalne.

65.

Fundacja Polska-Europa-Polonia

XV Festiwal Losy Polaków 2020

Odrzucenie - zawiera uchybienia formalne.

66.

Fundacja Polska Obywatelska

"Śladami Polskich miejsc czynu niepodległościowego i zbrojnego na Ukrainie. Twierdze kresowe i miejsca pamięci Narodowej"- pielgrzymka historyczna

Odrzucenie - zawiera uchybienia formalne.

67.

Fundacja Polska Obywatelska

"Od św. Kazimierza w Pruszkowie do Kazimierza Królewicza w Wilnie. 100 lat od Bitwy Warszawskiej do Bitwy Niemeńskiej". Pielgrzymka historyczno-religijna

Odrzucenie - zawiera uchybienia formalne.

68.

Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów

Obchody 76. rocznicy ludobójstwa jakiego dokonali ukraińscy z OUN-UPA na obywatelach polskich w latach 1939-1947 na Kresach Wschodnich II RP

Odrzucenie – oferta zawiera uchybienia formalne oraz została złożona po terminie składania ofert.

69.

Stowarzyszenie KAWALERIA

Katyń 1940-2020 – pamiętamy

Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne oraz została złożona po terminie składania ofert.

70.

Fundacja Walczącym o Niepodległość, Wyklętych, Pokrzywdzonych, Internowanych, Więzionych

Upamiętnienie Dnia Żołnierzy Wyklętych i Pomordowanych

Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne oraz nie pozwala na jej rozpatrzenie przed datą realizacji zadania.

71.

Fundacja Rozwoju Kinematografii

"Żywe lekcje historii" - spotkania młodzieży z członkami organizacji kombatanckich

Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne oraz oferta spoza działalności statutowej oferenta.

72.

Fundacja Wypracuj Siebie

Młodzi Zjednoczeni i Zakochani w Ojczyźnie

Odrzucenie - zawiera uchybienia formalne.

73.

Fundacja Indygo

Rekonstrukcja Powstania Warszawskiego – Niestandardowa Lekcja Historii

Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne oraz oferta obejmuje więcej niż jedno przedsięwzięcie z zakresu zadań wymienionych w punkcie II ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na 2020 rok.

74.

Fundacja Rozwoju Inicjatyw Społecznych FRIS

"Stanę u źródeł - studni ciemnych"

Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne oraz oferta obejmuje więcej niż jedno przedsięwzięcie z zakresu zadań wymienionych w punkcie II ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na 2020 rok.

75.

Towarzystwo Imienia Marii Konopnickiej

29. Ogólnopolski Festiwal Piosenki i Pieśni o Mojej Ojczyźnie z udziałem młodzieży polonijnej z Białorusi i Ukrainy

Odrzucenie - złożone na złym druku oferty

76.

Stowarzyszenie Wolnego Słowa

Uroczystości ku czci ofiar stanu wojennego, internowanych i więzionych

Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne oraz oferta obejmuje więcej niż jedno przedsięwzięcie z zakresu zadań wymienionych w punkcie II ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na 2020 rok.

77.

Stowarzyszenie Wolnego Słowa

"Przed sierpniem był Lipiec…"

Odrzucenie - zawiera uchybienia formalne.

78.

Stowarzyszenie Wolnego Słowa

Warszawskie 16 miesięcy

Odrzucenie - zawiera uchybienia formalne.

79.

Fundacja "Kotwica i Gryf" Koła Wrzeszcz Żołnierzy AK

Wydanie książki o historii i członkach Koła Gdańsk- Wrzeszcz Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej pt.: Akowcy z Wrzeszcza"

Odrzucenie - zawiera uchybienia formalne. Dotyczy zadania spoza zadań określonych w ogłoszeniu Otwartego konkursu Ofert na 2020 r.

 


 


DataAutorCzynność
2020-03-17 22:04:32Mateusz Glinka-RostkowskiPodgląd
2020-03-17 21:53:20Mateusz Glinka-RostkowskiPodgląd
2020-03-17 21:51:49Mateusz Glinka-RostkowskiPodgląd
2020-03-17 21:51:30Mateusz Glinka-RostkowskiPodgląd
2020-03-17 21:41:10Mateusz Glinka-RostkowskiPodgląd
2020-03-17 20:15:51Mateusz Glinka-RostkowskiPodgląd