Przyznawanie uprawnień

Tryb postępowania w sprawach wniosków o przyznanie uprawnień oraz wydawanie zaświadczeń, kierowanych do Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, regulują przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

Podstawy materialno-prawne załatwiania tych spraw wskazane są natomiast w ustawach szczególnych:

 

Poniższe łącza prowadzą do opisów sposobu przygotowania wniosków o:

 


DataAutorCzynność
2019-09-23 07:19:43Mateusz RoszczykPodgląd
2019-05-13 08:25:17Mateusz RoszczykPodgląd