Biuletyn Informacji Publicznej

Wyniki Otwartego Konkursu Ofert na Realizację Przedsięwzięć Wydawniczych w 2018 roku

Lista organizacji i innych podmiotów, które otrzymały dofinansowanie

 

Zakres zadania nr 1

Działalność wydawnicza o tematyce związanej z kultywowaniem i upowszechnianiem tradycji walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego.

 

Lp. Nazwa podmiotu Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji

(w zł)

1. Instytut Historyczny NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego Wydanie materiałów po-konferencyjnych pod tytułem "Szkice z historii myśli nurtu niepodległościowego" 5 000,00 zł
2.  Instytut Historyczny NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego "OPINIA" nurtu niepodległościowego numer 17 kwartalnik 2 500,00 zł
3.  Wydawnictwo NONOMNIS - Czwarta Fala Sp. Z o. o. Publikacja po-konferencyjna "Bohaterowie i ciche bohaterki" 5 000,00 zł
4.  GRAF_IKA Usługi Wydawnicze Iwona Knechta Wydanie książki pt. "Dowody zbrodni, przedmioty z polskich grobów odkrytych na cmentarzu w Kijowie-Bykowni" 10 000,00 zł
5.  GRAF_IKA Usługi Wydawnicze Iwona Knechta Wydanie książki pt. "Jasnogórska Pani Tyś naszą Hetmanką" Ojca Eustachego Rakoczego jako jedno z wydarzeń uczczenia 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości 20 000,00 zł
6.  Centralna Biblioteka Rolnicza im. Michała Oczapowskiego Reprint publikacji "22 stycznia 1863", autorstwa marszałka Józefa Piłsudskiego 5 000,00 zł
7.  Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Jan Kołkowicz. Dzieła Zebrane 11 000,00 zł
8.  Stowarzyszenie "Rodzina Policyjna 1939 r. " w Łodzi Upamiętnienie ofiar Zbrodni Katyńskiej w ramach wydawnictwa "Widziani oczami pokoleń. Rodziny policyjne II RP" wydanie rocznicowe z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości 10 000,00 zł
9.  Instytut Historyczny NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego "OPINIA" nurtu niepodległościowego numer 18 kwartalnik 2 500,00 zł
10. Instytut Historyczny NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego "OPINIA" nurtu niepodległościowego numer 19 kwartalnik 2 500,00 zł
11.  Instytut Historyczny NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego "OPINIA" nurtu niepodległościowego numer 20 kwartalnik 2 500,00 zł
12.  Wydawnictwo LTW Maria Jastrzębska Wydanie publikacji: Poszli, bo tak chcieli autorstwa Ewy Skarżyńskiej 5 000,00 zł
13.  Wydawnictwo LTW Maria Jastrzębska Wydanie tomu III publikacji: Oficerowie wywiadu WP i PSZ w latach 1939-1945 autorstwa Tadeusza Dubickiego i Andrzeja Suchcitza 8 000,00 zł
14.  Fundacja "Warszawa Walczy 1939-1945" Wydanie publikacji Lecha Wyszczelskiego "Warszawa w walce o niepodległość i suwerenność Polski. Warszawskie Termopile 1918-1920" 5 000,00 zł
15.  Stowarzyszenie Historyczne Mazowsza Północnego Porucznik Wacław Grabowski - Puszczyk Dowódca ostatniego oddziały Narodowego Zjednoczenia Wojskowego na Mazowszu Północnym (1916-1953) 4 000,00 zł
16. Fundacja im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej Cichociemni aresztowani przez Sowietów i zesłani na Wschód - Obwód Archangielski 10 000,00 zł
17. Fundacja im. Kazimierza Wielkiego Reprint publikacji "W marszu i boju" 20 000,00 zł
18.  Bellona Sp. z o. o. Wydanie książki "Warszawskie dziewczyny, kanały i gołębiarze" (tytuł roboczy) 5 000,00 zł
19.  Bellona Sp. z o. o. Wydanie albumu "Włocławek 1920" (tytuł roboczy) 8 000,00 zł
20.  Bellona Sp. z o. o. Wydanie książki-albumu "Zamość 1920" (tytuł roboczy) 8 000,00 zł
21.  Bellona Sp. z o. o. Wydanie książki-albumu "Byłem żołnierzem Kedywu AK. Wspomnienia płk. Witalisa Skorupki" (tytuł roboczy) 13 000,00 zł
22.  "Norbertinum" Wydawnictwo-Drukarnia-Księgarnia Sp. z o.o. Wydanie książki: Gen. Henryk Krok-Paszkowski, "Wspomnienia" (tytuł roboczy) 10 000,00 zł
23. Fundacja Polska Obywatelska Grupy Oporu "Solidarni" - publikacja albumowa 20 000,00 zł
24.  Fundacja Ostoja przy Wiśle Drugie wydanie uzupełnione książki Jerzego Kochańskiego "Wyznawcy Niepodległej" Piłsudscy, Moraczewscy przed Sulejówkiem w Sulejówku 10 000,00 zł
25.  Fundacja Wolne Dźwięki Wydanie audiobooka pozycji książkowej "Pozdrówcie Góry Świętokrzyskie" Cezarego Chlebowskiego 10 000,00 zł
26.  Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego Sariusz-Bielski Tadeusz, tyt. roboczy: Wspomnienia młodości 10 000,00 zł
27.  Editions Spotkania Sp. z o.o. S.K.A. Pierwsze wydanie książki autorstwa Krzysztofa Heyke pod roboczym tytułem "Polskie ślady na Syberii. Cichociemni na Syberii" 15 000,00 zł
28.  Stowarzyszenie Pamięci Powstania Warszawskiego 1944 Zeszyt Pamięci Powstania Warszawskiego nr 11 2 500,00 zł
29.  Stowarzyszenie Pamięci Powstania Warszawskiego 1944 Zeszyt Pamięci Powstania Warszawskiego nr 12 2 500,00 zł
30.  Stowarzyszenie Wolnego Słowa Szlakiem Piłsudskiego - przewodnik historyczny - kontynuacja 20 000,00 zł
31. Stowarzyszenie Wolnego Słowa Publikacja albumu "Wydawnictwo Przedświt - historia i ludzie (1982-1989)" 20 000,00 zł
32.  Związek Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej Zarząd Główny III tom Monografii ZIW RP - tytuł roboczy "Związek Inwalidów Wojennych RP. Biogramy i opowieści" 6 000,00 zł
33.  Capital Sp. z o.o. Wydanie książki "Holokaust Kościoła katolickiego na Kresach Wschodnich 1941-1945" Ireneusz T. Lisiak 5 000,00 zł
34.  Capital Sp. z o.o. Wydanie książki "O najnowszej historii Polski 1944-1989. Szkice i artykuły" Leszek Żebrowski 5 000,00 zł
35.  Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński Wydanie książki Agnieszki Ewy Jędrzejewskiej Bez prawa do chwały? Generał brygady Józef Konstanty Olszyna-Wilczyński (1890-1939) 10 000,00 zł
36.  Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński Wydanie książki Bartłomieja Grzegorza Sali pt. "Śladami I Brygady Legionów Polskich przez Beskidy, Podtatrze i Pieniny. Przewodnik turystyczno-historyczny" 8 000,00 zł
37.  Instytut Historyczny NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego Wydanie materiałów pokonferencyjnych pod roboczym tytułem "Andrzej Szomański" 3 000,00 zł
38.  Oficyna Wydawnicza Rytm Sp. z o.o. Publikacja książki "Zułów - miejsce urodzenia Marszałka Józefa Piłsudskiego" (tytuł roboczy) 6 000,00 zł
39.  Oficyna Wydawnicza Rytm Sp. z o.o. Publikacja książki "Belweder oraz jego mieszkańcy i użytkownicy 1818-2018" (tytuł roboczy) 8 000,00 zł
40.  Oficyna Wydawnicza Rytm Sp. z o.o. Publikacja książki "Bezpieka" (tytuł roboczy) 10 000,00 zł
41.  Oficyna Wydawnicza Rytm Sp. z o.o. Publikacja książki "Ksiądz Zdzisław Peszkowski 1918-2007" (tytuł roboczy) 10 000,00 zł
42.  Oficyna Wydawnicza Rytm Sp. z o.o. Publikacja książki "Hubal. Henryk Dobrzański" (tytuł roboczy) 6 000,00 zł
43.  Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu Wydanie drukiem publikacji pt. "Niewola i nadzieja. Korespondencja wojenna Andrzeja i Krystyny Mystkowskich" autorstwa prof. dr hab. Anny Matuchniak-Mystkowskiej, Jana Mystkowskigo oraz dra Piotra Stanka 16 000,00 zł

 

Zakres zadania nr 2

Działalność dokumentacyjna o tematyce związanej z kultywowaniem i upowszechnianiem tradycji walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego.

 

Lp. Nazwa podmiotu Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji

(w zł)

1. Instytut Historyczny NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego "Dokumentacja działalności niepodległościowej w czasach PRL" . Wortal internetowy "Archiwum Niepodległości - KPN" Etap V 10 000,00 zł
2.  Fundacja Wspierania Kultury i Sztuki im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 100 miast wyzwolonych przez 1. Dywizję Pancerną gen. Maczka. Wirtualny katalog pomników i miejsc pamięci. Część I - Belgia 5 000,00 zł
3.  Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych "JODŁA" Internetowa mapa pamięci: "Na szlaku walki" 10 000,00 zł

Rejestr zmian:

Data Autor Czynność
2018-05-29, 08:18 Radosław Dubisz Zmieniono atrybuty dokumentu o ID="1775".
2018-05-29, 08:16 Radosław Dubisz Dodano nowy element o ID="3187".
2018-05-29, 08:14 Radosław Dubisz Dodano nową sekcję o ID="2213".
2018-05-29, 08:14 Radosław Dubisz Dodano nową sekcję o ID="2212".
2018-05-29, 08:14 Radosław Dubisz Dodano nowy dokument o ID="1775".