Biuletyn Informacji Publicznej

Wyniki Otwartego Konkursu Ofert na 2018 rok (termin składania ofert do 7 września 2018 roku)

Lista organizacji i innych podmiotów, które otrzymały dofinansowanie

 

Zakres zadań nr 1

Organizacja uroczystości, zjazdów i innych przedsięwzięć kultywujących i upowszechniających tradycje walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięć o ofiarach wojny i okresu powojennego

 

Lp.

Nazwa podmiotu

Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji (w zł)

  1.  

Stowarzyszenie "Ułana Karpackiego"

Uroczysta Gala Wręczenia Nagród Laureatom Konkursu "Ku wolnej Polsce-gala z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości"

2 400,00 zł

  1.  

Stowarzyszenie Niezłomna Polska - Dobre Słowo

"Katyń 1940. Ostatni List" - Lech Makowiecki

6 000,00 zł

  1.  

Stowarzyszenie Pamięci Armii Krajowej

Organizacja uroczystości z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości

12 000,00 zł

  1.  

Stowarzyszenie Niezłomna Polska - Dobre Słowo

"Wolna i Niepodległa" Biskup Długosz śpiewa Pieśni Patriotyczne

5 000,00 zł

  1.  

Fundacja Pomocy i Więzi Polskiej "Kresy RP"

Koncert Więzi Polskiej "Kresy RP" w stulecie odzyskania przez Polskę Niepodległości

15 000,00 zł

  1.  

Fundacja Pamięci Historii i Kultury Polskiej na Białorusi

Koncert Kresowy Mazowsze 2018 w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości

11 400,00 zł