Biuletyn Informacji Publicznej

Wyniki Otwartego Konkursu Ofert na 2017 rok (termin składania ofert do 28 kwietnia 2017 roku)

Lista organizacji i innych podmiotów, które otrzymały dofinansowanie

Zakres zadań nr 1

Organizacja uroczystości, zjazdów i innych przedsięwzięć kultywujących i upowszechniających tradycje walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięć o ofiarach wojny i okresu powojennego

 

Lp. Nazwa podmiotu Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji

(w zł)

1. Stowarzyszenie Dzieci Zamojszczyzny Organizacja uroczystości w 
74. rocznicę likwidacji obozu niemieckiego w Zwierzyńcu. Kultywowanie pamięci o ofiarach wojny i wysiedleńcach Zamojszczyzny
1 300,00 zł
2. Stowarzyszenie "Generał Stanisław Maczek in Memoriam" Wyjazd na uroczystości środowisk kombatanckich do Bredy 6 000,00 zł
3. Niezależny Związek Żołnierzy Armii Krajowej 78. rocznica powołania Służby Zwycięstwu Polski - Olsztyn 2017 4 000,00 zł
4.  Fundacja Armenian Foundation Spotkanie okolicznościowe poświęcone postaci Waleriana Tumanowicza 5 000,00 zł
5.  Fundacja Polska - Europa - Polonia Festiwal "Losy Polaków" 2017 10 000,00 zł
6.  Stowarzyszenie Kawalerii Ochotniczej im. 23 Pułku Ułanów Grodzieńskich Śladami ostatniej bitwy kampanii wrześniowej - Bitwa pod Kockiem 1939 r. 5 000,00 zł
7.  Stowarzyszenie Rodzin Polskich Ofiar Obozów Koncentracyjnych Udział w międzynarodowych uroczystościach żałobnych, dla uczczenia pamięci ofiar zamku Hartheim 15 000,00 zł
8.  Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość Stowarzyszenie Społeczno-Kombatanckie Obchody 72. rocznicy powstania Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość 20 000,00 zł
9.  Fundacja Rosa Kartka dla Kombatanta 15 000,00 zł
10.  Stowarzyszenie Rodzina Ponarska Organizacja uroczystości w Wilnie i na Wileńszczyźnie upamiętniających ofiary zbrodni ponarskiej 15 000,00 zł
11.  Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych "JODŁA" LII (37. po wojnie) Marsz Szlakiem I Kompanii Kadrowej 25 000,00 zł
12.  Stowarzyszenie Miłośników Gminy Łukowskiej Ogólnopolskie Obchody 73. rocznicy Bitwy pod Osuchami 7 000,00 zł
13.  Towarzystwo Przyjaciół Fajsławic Katyń-Prawda, Pamięć i Przebaczenie 6 000,00 zł
14. Towarzystwo Przyjaciół Fajsławic Jeszcze Polska nie zginęła - historia Inki 6 000,00 zł
15.  Stowarzyszenie "Nasze Miejsce" Konferencja "Syberia dziś - nowe spojrzenie na tematykę przymusowych deportacji w głąb Rosji" 3 000,00 zł
16.  Fundacja Righteous for the World Konferencja "Zbrodnia w Ponarach 1941-1944" 5 000,00 zł
17.  Społeczna Fundacja Pamięci Narodu Polskiego Konferencja "Martyrologia wsi polskiej na ziemiach utraconych w latach 1939-1953" 5 000,00 zł

18.

Fundacja Pamięci Armii Krajowej "Kresy RP" Międzynarodowy Festiwal Pamięci "Walczącym o Niepodległość" 20 000,00 zł
19.  Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy AK Zarząd Główny Organizacja Koncertów Chórów "Pamięć Walczących o Niepodległość" w Wilnie 07-10.07.2017 r. 12 000,00 zł
20.  Stowarzyszenie Polonia-Kresy Towarzystwo Naukowo-Społeczno-Kulturalne Z wołyńskiego kuferka 3 000,00 zł
21. Stowarzyszenie Środowisko Borowiczan - Sybiraków Sztafeta Pamięci - 25 lat działalności Środowiska Borowiczan 5 000,00 zł
22.  Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej "Partyzancka Droga Krzyżowa na Wykusie" 5 000,00 zł
23.  Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej "Łączymy pokolenia by ratować od zapomnienia. Kresy 2017" 10 000,00 zł
24.  Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej 60. rocznica powstania Środowiska "Ponury-Nurt" 4 000,00 zł
25.  Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Uroczystości Wykusowe 6 000,00 zł
26.  Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej "Załamanek" - Rekonstrukcja Historyczna "Akcji na Załamanku 1944" 4 000,00 zł
27.  Stowarzyszenie Narodowa Bychawa Upamiętnianie i oddanie hołdu mieszkańcom gminy Bychawa poległym podczas II wojny światowej 3 000,00 zł
28. Stowarzyszenie Ułanów Grochowskich im. Gen. Józefa Dwernickiego Święto Pułkowe 2. Pułku Ułanów Grochowskich 8 000,00 zł
29. Stowarzyszenie Węgiersko Polska Szkoła Szermierki Szablą Dzień Szabli 2017 8 000,00 zł
30. Grupa Rekonstrukcji Historycznej im. por. Konrada Bartoszewskiego ps. "Wir" Inscenizacja Bitwy pod Osuchami 5 000,00 zł
31.  Stowarzyszenie Odnowy Sochaczewa ZAMEK "Myśmy Rebelianci Żołnierze Wyklęci - Ku pamięci!" 10 000,00 zł
32.  Buska Lokalna Grupa Działania "Słoneczny Lider" Ku czci zamordowanych w Miednoje mieszkańców Szczaworyża 4 000,00 zł
33.  Fundacja Józefa Szaniawskiego Walka o niepodległość - Konferencja poświęcona Pamięci Ryszarda Kuklińskiego 5 000,00 zł

 

Zakres zadań nr 3

Działalność dokumentacyjna związana z kultywowaniem i upowszechnianiem tradycji walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego (z wyłączeniem działalności wydawniczej / publikacji, periodyków / oraz realizacji filmów i notacji filmowych).

 

Lp. Nazwa podmiotu Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji

(w zł)

1. Fundacja Józefa Szaniawskiego Walka o niepodległość - Wystawa poświęcona Pamięci Ryszarda Kuklińskiego 10 000,00 zł
2.  Fundacja Ośrodka KARTA Opracowanie i upowszechnienie nagrań z kolekcji "Archiwum Wschodnie" pozyskanych w latach 80. i 90. XX wieku 10 000,00 zł
3.  Fundacja Righteous for the World Wystawa "Zbrodnia w Ponarach 1941-1944" 5 000,00 zł
4.  Społeczna Fundacja Pamięci Narodu Polskiego Wystawa "Martyrologia wsi polskiej na ziemiach utraconych w latach 1939-1953" 5 000,00 zł
5.  Stowarzyszenie Maj77 40-lecie Studenckiego Komitetu Solidarności - strona internetowa 20 000,00 zł

 

Rejestr zmian:

Data Autor Czynność
2017-05-31, 15:29 Radosław Dubisz Dodano nowy element o ID="3168".
2017-05-31, 15:26 Radosław Dubisz Dodano nową sekcję o ID="2171".
2017-05-31, 15:26 Radosław Dubisz Dodano nową sekcję o ID="2170".
2017-05-31, 15:26 Radosław Dubisz Dodano nowy dokument o ID="1754".