Biuletyn Informacji Publicznej

Wyniki Otwartego Konkursu Ofert na 2016 rok na finansowanie lub dofinansowanie kosztów zadań opiekuńczych wykonywanych na rzecz środowiska kombatanckiego (termin składania ofert do 9 września 2016 roku)

Lista organizacji i innych podmiotów, które otrzymały dofinansowanie

 

Zakres zadań nr 1

Wykonywanie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz środowiska kombatanckiego. 

Lp. Nazwa podmiotu Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji (w zł)

1 Fundacja Przyjaźni Polsko-Izraelskiej Wyjazd rehabilitacyjno - zdrowotny osób represjonowanych podczas Holokaustu. 3 000,00 zł

 

Zakres zadań nr 2

Zakup sprzętów, akcesoriów i materiałów niezbędnych do sprawowania opieki nad kombatantami. 

Lp. Nazwa podmiotu Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji (w zł)

1 Fundacja Pomocy Na Rzecz Żołnierzy Armii Krajowej Opieka nad kombatantami - zakup sprzętu do diagnozowania bardziej przejrzystego pracy serca przez zastosowanie specjalnego modułu oraz zakup aparatury do diagnozowania choroby bezdechu. 21 136,27 zł

 

Rejestr zmian:

Data Autor Czynność
2016-10-05, 14:46 Radosław Dubisz Zmieniono treść elementu o ID="3155".
2016-10-05, 14:46 Radosław Dubisz Dodano nowy element o ID="3155".
2016-10-05, 14:45 Radosław Dubisz Dodano nową sekcję o ID="2147".
2016-10-05, 14:45 Radosław Dubisz Dodano nową sekcję o ID="2146".
2016-10-05, 14:45 Radosław Dubisz Dodano nowy dokument o ID="1742".