Biuletyn Informacji Publicznej

Wyniki Otwartego Konkursu Ofert na 2016 rok (termin składania ofert do 9 września 2016 roku)

Lista organizacji i innych podmiotów, które otrzymały dofinansowanie

 

Zakres zadań nr 3

Działalność dokumentacyjna i wydawnicza związana z kultywowaniem i upowszechnianiem tradycji walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego (z wyłączeniem realizacji filmów i notacji filmowych).

Lp. Nazwa podmiotu Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji

(w zł)

1 Centralna Biblioteka Rolnicza im. Michała Oczapowskiego Reprint publikacji pt. "Album Pamiątek 1863" wydanej w 1913 r. 16 000 zł

 

Rejestr zmian:

Data Autor Czynność
2016-10-05, 14:48 Radosław Dubisz Dodano nowy element o ID="3156".
2016-10-05, 14:47 Radosław Dubisz Dodano nową sekcję o ID="2149".
2016-10-05, 14:47 Radosław Dubisz Dodano nową sekcję o ID="2148".
2016-10-05, 14:47 Radosław Dubisz Dodano nowy dokument o ID="1743".