Biuletyn Informacji Publicznej

Wyniki Otwartego Konkursu Ofert na 2016 rok (termin składania ofert do 6 maja 2016 roku)

Lista organizacji i innych podmiotów, które otrzymały dofinansowanie

 

Zakres zadań nr 1

Organizacja uroczystości, zjazdów i innych przedsięwzięć kultywujących i upowszechniających tradycje walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięć o ofiarach wojny i okresu powojennego

 

 L.p.  Nazwa podmiotu  Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji

(w zł)

1

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej

Oddanie hołdu poległym w walce z okupantem w miejscach pamięci narodowej 9-12.09.2016

3 000,00 zł

2

Stowarzyszenie Osób Internowanych i Represjonowanych w Stanie Wojennym

"DROGA DO NIEPODLEGŁOŚCI" 36. rocznica powstania NSZZ Solidarności Ziemia Radomska

8 000,00 zł

3

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

Wilczymi szlakami Wyklętych

4 000,00 zł

4

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

Łączymy pokolenia by ratować od zapomnienia Kresy 2016

10 000,00 zł

5

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

Pamięć i tożsamość

4 000,00 zł

6

Związek Harcerstwa Polskiego Główna Kwatera

Międzynarodowa Konferencja Naukowa: W stulecie Legionów Polskich pod Kostiuchnówką. Boje I wojny światowej na Wołyniu wraz z imprezami towarzyszącymi

15 000,00 zł

 

Zakres zadań nr 2

Upamiętnianie miejsc historycznych wydarzeń, czynów zbrojnych i innych form działalności niepodległościowej, męczeństwa i represji, a także upamiętnianie osób związanych z tymi wydarzeniami.

                                                                                                                                               

Lp.

Nazwa podmiotu

Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji

(w zł)

 

1

Związek Sybiraków Zarząd Główny

Wykonanie i wmurowanie tablicy pamięci Zesłańcom Sybiru w szkole

5 000,00 zł

 

Zakres zadań nr 3

Działalność dokumentacyjna i wydawnicza związana z kultywowaniem i upowszechnianiem tradycji walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego.

 

Lp.

Nazwa podmiotu

Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji

(w zł)

1

Korporacja Akademicka "Sarmatia"

Broszura pt. Korporanci: Studenci niepokorni - Żołnierze Wyklęci

5 500,00 zł

2

Związek Sybiraków Zarząd Główny

Skład i druk wspomnień pani Marii Padzińskiej - Sybiraczki, członkini Oddziału Związku Sybiraków w Zamościu pt. "Przerwane dzieciństwo. Wspomnienia z zesłania na Syberię, do Ałtajskiego Kraju 1941-1946"

3 500,00 zł

3

Fundacja Łączka

Portal internetowy Żołnierze Wyklęci - Niezłomni

10 000,00 zł

4

Instytut Historyczny NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego

Wortal internetowy - "Archiwum Niepodległości - KPN" (III etap)

12 000,00 zł

 

Rejestr zmian:

Data Autor Czynność
2016-06-03, 10:23 Radosław Dubisz Zmieniono treść elementu o ID="3009".
2016-06-03, 10:22 Radosław Dubisz Dodano nowy element o ID="3009".
2016-06-03, 10:21 Radosław Dubisz Dodano nową sekcję o ID="2020".
2016-06-03, 10:21 Radosław Dubisz Dodano nową sekcję o ID="2019".
2016-06-03, 10:21 Radosław Dubisz Dodano nowy dokument o ID="1651".