Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr zmian

Rejestr zamian dla dokumentu: (54) Rejestry, ewidencje i archiwa - zasady udostępniania danych

Data Autor Czynność
2014-05-26, 08:56 Radosław Dubisz Zmieniono treść elementu o ID="153".
2014-05-26, 08:56 Radosław Dubisz Zmieniono treść elementu o ID="153".
2012-01-25, 12:40 Radosław Dubisz Dodano nowy element o ID="153".
2012-01-25, 12:33 Zmieniono atrybuty dokumentu o ID="54".
2012-01-25, 11:47 Zmieniono atrybuty dokumentu o ID="54".
2012-01-03, 16:04 Akonet_admin Zmieniono atrybuty dokumentu o ID="54".
2012-01-03, 16:04 Akonet_admin Zmieniono atrybuty dokumentu o ID="54".
2012-01-03, 16:04 Akonet_admin Dodano nową sekcję o ID="84".
2012-01-03, 16:04 Akonet_admin Dodano nową sekcję o ID="83".
2012-01-03, 16:04 Akonet_admin Dodano nowy dokument o ID="54".