Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr zmian

Rejestr zamian dla dokumentu: (139) Stan załatwianych spraw

Data Autor Czynność
2015-05-26, 21:51 Radosław Dubisz Usunięto element o ID="328".
2015-05-26, 21:51 Radosław Dubisz Zmieniono treść elementu o ID="2272".
2015-05-26, 21:50 Radosław Dubisz Zmieniono treść elementu o ID="2272".
2015-05-26, 21:50 Radosław Dubisz Zmieniono treść elementu o ID="2272".
2015-04-10, 13:27 Radosław Dubisz Dodano nowy element o ID="2272".
2014-11-26, 15:53 Radosław Dubisz Zmieniono treść elementu o ID="328".
2014-11-26, 15:52 Radosław Dubisz Zmieniono treść elementu o ID="2087".
2014-11-26, 15:52 Radosław Dubisz Dodano nowy element o ID="2087".
2012-01-30, 11:33 Radosław Dubisz Zmieniono szablon dokumentu o ID="139".
2012-01-30, 11:33 Radosław Dubisz Zmieniono atrybuty dokumentu o ID="139".
2012-01-30, 11:29 Radosław Dubisz Dodano nowy element o ID="328".
2012-01-25, 12:39 Radosław Dubisz Zmieniono pozycję dokumentu o ID="139", nowa pozycja="7".
2012-01-25, 12:39 Radosław Dubisz Zmieniono pozycję dokumentu o ID="139", nowa pozycja="8".
2012-01-25, 12:38 Radosław Dubisz Dodano nową sekcję o ID="230".
2012-01-25, 12:38 Radosław Dubisz Dodano nową sekcję o ID="229".
2012-01-25, 12:38 Radosław Dubisz Dodano nowy dokument o ID="139".