Biuletyn Informacji Publicznej

Kontrole zewnętrzne 2017 r.

1. Kontrola NIK - Wykonanie budżetu państwa w 2016 r. w części 54 - Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

2. Kontrola MRPiPS – Kontrola problemowa wykonywania zadań obronnych w Urzędzie do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

Rejestr zmian:

Data Autor Czynność
2019-04-04, 12:32 Mateusz Roszczyk Zmieniono treść elementu o ID="3171".
2019-04-04, 12:32 Mateusz Roszczyk Zmieniono treść elementu o ID="3171".
2017-06-27, 12:35 Radosław Dubisz Zmieniono treść elementu o ID="3171".
2017-06-08, 14:33 Radosław Dubisz Dodano nowy element o ID="3171".
2017-06-08, 14:20 Radosław Dubisz Dodano nową sekcję o ID="2179".