Biuletyn Informacji Publicznej

Kontrole zewnętrzne 2016 r.

1. Kontrola NIK - Wykonanie budżetu państwa w 2015 r. w części 54 - Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

2. Kontrola MRPiPS - Prawidłowość i terminowość rozpatrywania w 2015 roku skarg i wniosków w wybranych jednostkach podległych i nadzorowanych przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

Rejestr zmian:

Data Autor Czynność
2017-06-08, 14:31 Radosław Dubisz Zmieniono treść elementu o ID="3170".
2017-06-08, 14:31 Radosław Dubisz Zmieniono treść elementu o ID="3170".
2017-06-08, 14:30 Radosław Dubisz Zmieniono treść elementu o ID="3170".
2017-06-08, 14:30 Radosław Dubisz Zmieniono treść elementu o ID="3170".
2017-06-08, 14:27 Radosław Dubisz Zmieniono treść elementu o ID="3170".