Biuletyn Informacji Publicznej

Kontrole przeprowadzone w 2016 r.

1. Prawidłowość wykorzystania przez Fundację im. Kazimierza Wielkiego przyznanej dotacji z Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na realizację zadania publicznego: V edycja - Ogólnopolski Konkurs "Żołnierze Wyklęci - Bohaterowie Niezłomni".

2. Prawidłowość wykorzystania przez Fundację Wolność i Demokracja przyznanej dotacji z Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na realizację zadania publicznego: Tropem Wilczym - Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Rejestr zmian:

Data Autor Czynność
2017-06-08, 14:57 Radosław Dubisz Zmieniono treść elementu o ID="3174".
2017-06-08, 14:42 Radosław Dubisz Zmieniono treść elementu o ID="3174".
2017-06-08, 14:40 Radosław Dubisz Dodano nowy element o ID="3174".
2017-06-08, 14:37 Radosław Dubisz Dodano nową sekcję o ID="2185".
2017-06-08, 14:37 Radosław Dubisz Dodano nową sekcję o ID="2184".