Biuletyn Informacji Publicznej

Konkursy

Konkurs Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na projekt odznaki honorowej i legitymacji dla b. działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych

Urząd ogłasza konkurs, którego celem jest wyłonienie najlepszego projektu graficznego:

- odznaki honorowej „Działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych”, zwanej dalej „odznaką”,

- legitymacji „Działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych”, zwanej dalej „legitymacją”,

które mają być wydawane przez nasz Urząd osobom określonym w art. 2 i 3 ustawy z dnia 20 marca 2015 ro działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 693)na zasadach określonych w art. 6 tej ustawy.

Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne i prawne. Podmioty biorące udział w konkursie zobligowane są do złożenia projektu zarówno odznaki, jak i legitymacji – brak jest ograniczeń, co do liczby złożonych projektów. Autor zwycięskiego projektu otrzyma nagrodę w wysokości 10 000 zł brutto. Termin składania prac konkursowych upływa w dniu 30 czerwca br., a zespół konkursowy ogłosi wyniki konkursu do dnia 6 lipca. Więcej informacji o konkursie można przeczytać tutaj

Wyniki konkursu na koncepcję scenariusza filmu fabularnego lub serialu filmowego na temat niedźwiedzia Wojtka 

Dnia 22 maja 2015 roku Jury Konkursu na koncepcję scenariusza filmu fabularnego lub serialu filmowego na temat niedźwiedzia Wojtka najlepiej oceniło ofertę złożoną przez Pana Mateusza Rakowicza-Raczyńskiego.

W związku z powyższym Jury podjęło decyzję o przekazaniu do Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wniosku o powierzenie Panu Mateuszowi Rakowiczowi-Raczyńskiemu zadania opracowania scenariusza filmowego na temat niedźwiedzia Wojtka.

Rejestr zmian:

Data Autor Czynność
2015-05-27, 09:48 Radosław Dubisz Zmieniono pozycję elementu o ID="2363", nowa pozycja="1".
2015-05-27, 09:48 Radosław Dubisz Dodano nowy element o ID="2364".
2015-05-27, 09:47 Radosław Dubisz Zmieniono treść elementu o ID="2363".
2015-05-27, 09:46 Radosław Dubisz Dodano nowy element o ID="2363".
2015-05-27, 09:45 Radosław Dubisz Zmieniono dokument nadrzędny dokumentu o ID="1283" z ID="67", na ID="47", nowa pozycja="16".