Biuletyn Informacji Publicznej

Bieżące zamówienia publiczne

Nazwa postępowania

Data wszczęcia

Załączniki

Zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na usługę zakwaterowania, wyżywienia, transportu oraz usług dodatkowych dla uczestników uroczystości w Izraelu w dniach 11- 15 marca 2018 roku.

10.01.2018 r.

 10.01.2018 r.- ogłoszenie o wszczęciu postępowania

 10.01.2018 r. – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 12.01.2018 r. - zapytanie wykonawcy na temat treści SIWZ wraz z odpowiedzią Zamawiającego

 19.01.2018 r. - zapytanie wykonawcy na temat treści SIWZ wraz z odpowiedzią Zamawiającego

 22.01.2018 r. - informacja z otwarcia ofert

 30.01.2018 r. - informacja o wyborze oferty

 05.02.2018 r. - informacja o zawarciu umowy

 

 

 

 

 

Rejestr zmian:

Data Autor Czynność
2018-02-22, 08:27 Radosław Dubisz Zmieniono treść elementu o ID="470".
2018-01-30, 14:49 Radosław Dubisz Zmieniono treść elementu o ID="470".
2018-01-22, 12:35 Radosław Dubisz Zmieniono treść elementu o ID="470".
2018-01-19, 11:44 Radosław Dubisz Zmieniono treść elementu o ID="470".
2018-01-12, 15:14 Radosław Dubisz Zmieniono treść elementu o ID="470".