Biuletyn Informacji Publicznej

Bieżące zamówienia publiczne

Nazwa postępowania

Data wszczęcia

Załączniki

Zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, w tym polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek listowych i paczek w obrocie krajowym i zagranicznym oraz na realizowaniu przekazów pocztowych.

 08.12.2017 r.

 08.12.2017 r.- ogłoszenie o wszczęciu postępowania

 08.12.2017 r. – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 08.12.2017 r. – Formularz oferty dla części I (plik edytowalny)

08.12.2017 r. – Formularz oferty dla części II (plik edytowalny)

08.12.2017 r. – oświadczenie  o spełnieniu warunków dla części I (plik edytowalny)

08.12.2017 r. – oświadczenie  o spełnieniu warunków dla części II (plik edytowalny)

08.12.2017 r. – wykaz usług (plik edytowalny)

 

 

 

 

 

Rejestr zmian:

Data Autor Czynność
2017-12-08, 13:15 Radosław Dubisz Zmieniono treść elementu o ID="470".
2017-12-08, 13:15 Radosław Dubisz Zmieniono treść elementu o ID="470".
2017-12-08, 13:14 Radosław Dubisz Zmieniono treść elementu o ID="470".
2017-06-27, 12:55 Radosław Dubisz Zmieniono treść elementu o ID="470".
2017-04-28, 13:48 Radosław Dubisz Zmieniono treść elementu o ID="470".