Biuletyn Informacji Publicznej

Bieżące zamówienia publiczne

Nazwa postępowania

Data wszczęcia

Załączniki

Zamówienie publiczne prowadzone w trybie zamówienia przetargu nieograniczonego na rezerwację, zakup i sukcesywne dostawy biletów lotniczych na zagraniczne i krajowe przewozy pasażerskie oraz rezerwację i zakup miejsc hotelowych poza granicami Polski na potrzeby Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

20.06.2018 r.

 20.06.2018 r. - ogłoszenie o zamówieniu

wordicon large 20.06.2018 r. – Formularz oferty (plik edytowalny)

wordicon large 20.06.2018 r. – oświadczenie  o spełnieniu warunków (plik edytowalny)

 28.06.2018 r. - informacja z otwarcia ofert

 06.07.2018 r. - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 24.07.2018 r. - informacja o zawarciu umowy

 

 

 

 

 

Rejestr zmian:

Data Autor Czynność
2018-07-24, 14:56 Radosław Dubisz Zmieniono treść elementu o ID="470".
2018-07-06, 10:54 Radosław Dubisz Zmieniono treść elementu o ID="470".
2018-06-28, 15:30 Radosław Dubisz Zmieniono treść elementu o ID="470".
2018-06-21, 07:58 Radosław Dubisz Zmieniono treść elementu o ID="470".
2018-06-21, 07:58 Radosław Dubisz Zmieniono treść elementu o ID="470".